Europäische Union:

Die europäische Union: http://www.youtube.com/watch?v=IFz6Tsq46ik

Institutionen der EU: http://www.youtube.com/watch?v=TjqUBM7pGHE

Livestream des Europäischen Parlaments (Plenarsitzungen & Ausschüsse):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule

http://europarltv.europa.eu/de/home.aspx

 

Pro/Contra Türkeibeitritt zur EU: http://www.youtube.com/watch?v=BBbRw-Ti7fI

Eurokrise: http://www.youtube.com/watch?v=dEOr0jhB5zo

Eurokrise Zukunftsszenarien: http://www.youtube.com/watch?v=-o1HKF-thBE

ESM: http://www.youtube.com/watch?v=z2bs2b-xoOY