8. b w

 

C

Wuli puli bodi bola

G

Willi walli wuf

Am

Bone bude wola medi

F

Bura medi buf

 

C

Baba bibi wodi wola

G

Billi balli bo

Am

Wone wude bola medi

F

Wura weri wo

 

Refrain

E Am

Bala mimi wuwu woda bubu

F G

Bala momo wawa woda wu

E Am

Bala wili bobo bola wali

F G

Bala momo wolo wala mu